תחרות ירושלמים לדוגמה

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

דרך חיים קוליץ 1, ירושלים

02-6755128

Rotemr@iasa.org.il

https://www.iasa.org.il

elements_0002_jer-strip.png
יצירת קשר