המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, הקרן לירושלים
ועיריית ירושלים מזמינים אתכם להשתתף

 "בתחרות עירונית נושאת פרסים בנושא "הפחתת פסולת פלסטיק

.'לתלמידי בתי הספר היסודיים בכיתות ד'- ו

-אודות התחרות-

הנכם מוזמנים לקחת חלק בתחרות עירונית חדשנית בין קבוצות תלמידים מבתי ספר יסודיים בירושלים, המהווה
הזדמנות לחשוף את התלמידים לחוויית לימוד מרתקת, מעוררת סקרנות, מצוינות ועבודת צוות סביב נושא

.הפחתת פסולת פלסטיק ומותאמת למתווה למידה מרחוק בימי הקורונה

 קבוצות התלמידים ישתתפו לאורך השנה בשלושה שלבי תחרות, בהם ייחשפו לנושא הצטברות פסולת הפלסטיק והשלכותיה, יבצעו משימות פיתוח חקר יישומי, ישתפו ידע ויתנסו במתן משוב עמיתים. להשתתפות בתחרות ערך מוסף גבוה במיוחד עבור התלמידים, שיחשפו לתכנים עדכניים, יפתחו מיומנויות חשובות של דליית מידע  ברשת, התמודדות עם חומר מורכב, חשיבה יצירתית ועבודה בקבוצות 
שלבי התחרות הותאמו ללמידה מרחוק בתוספת ימי למידה בודדים בבית הספר ואף ללימודים בזמן סגר מלא.דווקא בימים כאלה של חוסר ודאות - התחרות עשויה לשמש עוגן שניתן לגבש סביבו קבוצה חברתית ולחוות תהליך לימודי משמעותי