:פעילות סינכרונית חווייתית הכוללת
הכרות חגיגית ויצירתית בין המשתתפים, הרצאה על יתרונות וחסרונות של פתרונות קיימים לבעיית הצטברות פסולת הפלסטיק ודוגמאות לטיפול  בבעיות סביבה

 ההרצאה כוללת לימוד מושגים בסיסיים וידע רלוונטי, שיסייעו לתלמידים להתכונן  .ההרצאה מהווה פתיחה להמשך 
התחרות וחשיפה  לתחרות ואין צורך להתכונן לקראתה 
ההשתתפות באירוע חיונית לצורך הכנה לשלב הראשון של התחרות

עם סיום שלב זה, יישלחו חומרי ההכנה לקראת שלב א

 

https://www.youtube.com/watch?v=2LpwdFhsiwI :קישור לצפייה באירוע הפתיחה 

אירוע הפתיחה