WHO WE ARE

:פעילות סינכרונית חווייתית הכוללת
הכרות חגיגית ויצירתית בין המשתתפים, הרצאה על יתרונות וחסרונות של פתרונות קיימים לבעיית הצטברות פסולת הפלסטיק ודוגמאות לטיפול  בבעיות סביבה

 ההרצאה כוללת לימוד מושגים בסיסיים וידע רלוונטי, שיסייעו לתלמידים להתכונן  .ההרצאה מהווה פתיחה להמשך 
התחרות וחשיפה  לתחרות ואין צורך להתכונן לקראתה 
ההשתתפות באירוע חיונית לצורך הכנה לשלב הראשון של התחרות

עם סיום שלב זה, יישלחו חומרי ההכנה לקראת שלב א
 

אירוע הפתיחה

: משימת ניתוח ושיתוף ידע ומשוב עמיתים
חברי הקבוצה יתבקשו להציג לקבוצות אחרות מידע שקראו על הנעשה, האתגרים ואסטרטגיות קיימות
לטיפול בבעיות הסביבתיות הקשורות בפלסטיק. כמו כן התלמידים יתנסו במשוב עמיתים - מתן משוב להצגת החומרים של קבוצות מבתי הספר אחרים בהתאם למחוון שיינתן מראש 

  

 

שלב א

שלב ב

:ביצוע תחרות חקר ממוקדת והגשת תוצאות
פיתוח וביצוע מיקרו משימת חקר יישומי המתמקדתבהפחתת פסולת פלסטיק וניטור התוצאות ברמה  אישית ובקהילה. שלב זה כולל ניקוד בהתאם למחוון 

 

שלב ג

:אירוע סיום חגיגי 
התחרות תסתיים באירוע גמר חגיגי ברוח כנס מדעי במעמד מכובדים מעיריית ירושלים

:האירוע יכלול
הצגת מחקרי הקבוצות המשתתפות.חלק זה של אירוע הגמר ינוקד בהתאם למחוון-
הרצאה בנושא בעיית הפלסטיק ופתרונות מגוונים-
חלוקת תעודות הוקרה ופרסים לקבוצות המצטיינות-