שלב א

: משימת ניתוח ושיתוף ידע ומשוב עמיתים
חברי הקבוצה יתבקשו להציג לקבוצות אחרות מידע שקראו על הנעשה, האתגרים ואסטרטגיות קיימות
לטיפול בבעיות הסביבתיות הקשורות בפלסטיק. כמו כן התלמידים יתנסו במשוב עמיתים - מתן

משוב להצגת החומרים של קבוצות מבתי הספר אחרים בהתאם למחוון שיינתן מראש

 

"לקריאת מאמר "פלסטיק - המדריך למשתמש  

 

 "לקריאת מאמר "מיקרו בעיה  
 

elements_0004_pkak1.png