שלב ב

:ביצוע תחרות חקר ממוקדת והגשת תוצאות
פיתוח וביצוע מיקרו משימת חקר יישומי המתמקדתבהפחתת פסולת פלסטיק וניטור התוצאות ברמה  אישית ובקהילה. שלב זה כולל ניקוד בהתאם למחוון 

 

elements_0009_perple-bag.png