שלב ג

:אירוע סיום חגיגי 
התחרות תסתיים באירוע גמר חגיגי ברוח כנס מדעי במעמד מכובדים מעיריית ירושלים

:האירוע יכלול
הצגת מחקרי הקבוצות המשתתפות.חלק זה של אירוע הגמר ינוקד בהתאם למחוון-
הרצאה בנושא בעיית הפלסטיק ופתרונות מגוונים-
חלוקת תעודות הוקרה ופרסים לקבוצות המצטיינות-

elements_0005_trio.png